ЗАДНІСТРОВА СІЧ

ЗАДНЕСТРОВСКАЯ СЕЧЬ

ZADNISTROVA SICH

     
Душу - Богові! Життя - Батьківщині! Серце - людям! Честь - нікому! 

Бібліотека

 Шановне козацтво!

 

           З ініціативи Ради Старійшин організацій Українського Козацтва при Науково-дослідному інституті козацтва Інституту історії України НАН України створена Науково-методична рада (Наказ №2 від 11 квітня 2011). До  Науково-методичної ради ввійшли представники центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, Національної спілки краєзнавців України та інших організацій.

         Робота Науково-методичної ради організована за трьома напрямками: науково-дослідницький, педагогічний та організаційно-видавничий. Одним із завдань Науково-методичної Ради є організація широкого доступу козаків та молоді до здобутків науковців, освітян та видавців з козацької тематики. Цьому сприяють наукові статті у фахових виданнях, друк посібників з теорії та практики козацького руху та ін.

Стрімкий розвиток і активне використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій дозволяє приступити до широкомасштабного перекладу накопиченої науковцями інформації доби Козаччини в електронну форму і створенню великого числа принципово нових електронних інформаційних ресурсів. Ця нова форма представлення інформації дозволяє на якісно вищому рівні організувати процеси накопичення, збереження і поширення достовірної інформації – оперативно, надійно і компактно.

У розробці політики створення козацької інформаційної інфраструктури важливе місце приділяється сучасним електронним бібліотекам - центрам збереження, створення і використання інформаційних ресурсів. У їхніх фондах накопичується значний по обсягу і безцінний по змісту інформаційний запас, який володіє колосальним потенціалом.

 

Шановний читачу! Вашій увазі надається електронна бібліотека Науково-методичної ради при НДІ козацтва - віртуальна колекція досліджень та документів українського козацтва в електронній формі, доступна широкому загалу через глобальні мережі передачі даних. Сподіваємось на плідну співпрацю!

 

Редакційна колегія бібліотеки.

Материалы по стратегическогму менеджменту

Место и роль стратегического менеджмента в системе менеджмента. Тенденции и перспективы развития корпоративных инвестиций в регионах России, инвестиционная стратегия корпорации в регионе и методы повышения инвестиционной привлекательности региона.

DOC   Инвестиционная стратегия корпорации на региональном уровне

В книге проанализированы тенденции и перспективы развития корпоративных инвестиций в регионах России. Исследованы инвестиционная стратегия корпорации в регионе и методы повышения инвестиционной привлекательности региона. Рассмотрен богатый опыт Республики Татарстан по привлечению отечественных и зарубежных инвестиций.

Авторы: Бандурин А. В., Чуб Б. А.

Дата: 09.03.08  Размер: 105.5 Кб  Скачать

Список категорий

Версия для печати
Документи Задністрової Січі::Гостьова книга::Карта сайту::Контактна інформація
2004-2011 г.
Задністрова Січ
Заднестровская Сечь
Zadnistrovа Sich
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS