ЗАДНІСТРОВА СІЧ

ZADNISTROVA SICH

     
Душу - Богові! Життя - Україні! Серце - народові-нації! Честь - козацтву-лицарству! 

ІСТОРІЯ ЗАДНІСТРОВОГО КОЗАЦТВА

 


Шановне козацтво!

 

З ініціативи Ради Старійшин Задністрової Січі створена Науково-методична рада (рішення №3 від 11 квітня 2004). До  Науково-методичної ради ввійшли представники козацьких організацій Задністров'я та інших організацій.

Робота Науково-методичної ради організована за трьома напрямками: науково-дослідницький, педагогічний та організаційно-видавничий. Одним із завдань Науково-методичної Ради є організація широкого доступу козаків та молоді до здобутків науковців, освітян та видавців з козацької тематики. Цьому сприяють наукові статті у фахових виданнях, друк посібників з теорії та практики козацького руху та ін.

Стрімкий розвиток і активне використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій дозволяє приступити до широкомасштабного перекладу накопиченої науковцями інформації щодо Козаччини в електронну форму і створенню великого числа принципово нових електронних інформаційних ресурсів. Ця нова форма представлення інформації дозволяє на якісно вищому рівні організувати процеси накопичення, збереження і поширення достовірної інформації – оперативно, надійно і компактно.

У розробці політики створення козацької інформаційної інфраструктури важливе місце приділяється сучасним електронним бібліотеам - центрам збереження, створення і використання інформаційних ресурсів. У їхніх фондах накопичується значний по обсягу і безцінний по змісту інформаційний запас, який володіє колосальним потенціалом.

Шановний читачу! Вашій увазі надається електронний ресурс Науково-методичної ради Задністрової Січі (Розділи: Історія Задністрового козацтва, Документи Задністрової Січі, Козацька педагогіка, Бібліотека) - віртуальна колекція досліджень та документів українського козацтва в електронній формі, доступна широкому загалу через глобальні мережі передачі даних. Зокрема, в цій колекції ми надаємо Спомини Самовидців зародження та поширення сучасого козацького руху України: "Адамівський Осередок Козацтва" (1988-2003) "Задністрова Січ" (2003-2010) "Буджацьке козацтво" (2010-2013) "Українське Буджацьке козацтво" (2013-2018) "Українське козацтво Буджаку" (2018-т.ч.)...

Чекаємо від вас листів та сподіваємось на плідну співпрацю!

Рада Старійшин, Науково-методична рада Задністрової Січі, Редакційна колегія електронного ресурсу "Задністрова Січ".

Материалы по стратегическогму менеджменту [ 1 ]

Место и роль стратегического менеджмента в системе менеджмента. Тенденции и перспективы развития корпоративных инвестиций в регионах России, инвестиционная стратегия корпорации в регионе и методы повышения инвестиционной привлекательности региона.

Версия для печати
ГОСТЬОВА КНИГА::КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
1988-2018
Задністрова Січ
Zadnistrovа Sich
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS